Homeopatické směry

Na stránkách homeopatických organizací si můžete najít nejbližšího registrovaného homeopata se vzděláním doporučeným ECCH - Evropské rady pro klasickou homeopatii

ČHA - Česká homeopatická asociace

ČKKH - Česká komora klasické homeopatie

SHA - Slovenská komora homeopatov

Klasická homeopatie vychází z Hahnemanova pravidla: Jeden lék v jednom čase. Vybírá se tzv. konstituční lék, který je pacientovi na míru a odpovídá jeho vrozené fyzické konstituci, povahovým rysům i typu onemocnění. Ten povzbuzuje obranné síly organismu a posiluje člověka na všech úrovních. Působí i na různé zdravotní problémy které má, měl nebo by i mohl mít v budoucnu. Jeho podání pak může kdykoliv přispět k větší odolnosti, např. v době chřipkového onemocnění může posílit jeho imunitu, i když nebyl na tuto nemoc původně vybrán.

Protože člověk se během svého života vyvíjí, nemusí tento jediný lék postačit. Je také velmi obtížné najít jediný lék, který by odpovídal všem vlastnostem člověka a pokryl ho tak komplexně. Současní homeopaté proto vybírají více po sobě jdoucích léků, jež řeší člověka v daném čase a prostotu. Jestliže se člověk v životě či během léčby posune, dostává jiný lék, který více odpovídá jeho momentálnímu stavu. Tento způsob léčby je sice časově nejnáročnější, ale dokáže vyřešit i závažné zdravotní prolbémy. Označuje se jako léčení po vrstvách.

EAV - elektro akupunktura podle Volfa - je oblíbenou metodou zejména v Německu a Rakousku, praktikují ji však četní homeopaté z řad lékařů i nelékařů také u nás. Proměřením akupunkturních drah jsou zjištěny oblasti energetické nerovnováhy v těle. Disproporce je možné vyrovnávat akupunkturou nebo jsou k tomu používány homeopatické léky. Do elektrického okruhu procházejícího i člověkem je vložen standart léku a přístroj ukáže, zda je vhodný. Podle této metody dostávají pacienty často více léků nebo složených bylinných či homeopatických preparátů. Některé problémy lze pomocí EAV vyřešit, jiné odolávají. Jednak nelze z časových důvodů proměřovat každému stovky léků, takže výběr je omezený a dále žádný přístoj nemůže nikdy nahradit lidský mozek, schopný i jemného cítění a vnímání pacienta ve všech souvislostech.

Boironské schéma - francouzská firma Boiron, jeden z největších světových výrobců homeopatických léků byla první, která je do naší republiky po r. 1990 přivezla. Můžete si je dnes zakoupit či objednat prakticky ve všech lékárnách. Pro větší rozšíření léků pořádá školení lékařů a má vypracované postupy, které léky a v jakém sledu se předepisují při nejčastějších onemocněních. Princip léčení odpovídá alopatické medicíně, určité nemoci odpovídá jeden nebo více homeopatických léků. Pokud však lék nerezonuje s pacientem na hlubší úrovni, nemusí nemoc vyléčit nebo ji vyléčí jen částečně. Tento typ předepisování praktikují nejvíce praktičtí či odborní lékaři v rámci své ordinace nebo soukromé praxe. Je to proto, že nemají na každého pacienta tolik času, aby ho mohli řádně vyšetřit a najít mu lék odpovídající jeho hlubší konstituci.