Homeopatie

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu rozhodl dne 29.9.2019 že homeopatie není zdravotní službou podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 
Uvedený zákon je založen na tom, že zdravotní služby musí být poskytovány podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů. Podle shodného tvrzení všech osob, které se soudu v průběhu řízení vyjádřily, však nebyly účinky homeopatie vědecky prokázány. Soudci rozšířeného senátu proto dospěli k závěru, že pokud nelze homeopatii poskytovat podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, neboť podle nich žádné prokázané účinky nemá, pak se nemůže jednat o zdravotní službu. Homeopatie navíc není zařazena mezi obory zdravotní péče podle příslušných předpisů a nelze se v ní ani vzdělávat v kurzech pořádaných ve státem uznaných institucích pro vzdělávání zdravotnických pracovníků. více zde:

Kvantová teorie homeopatie:
už víme, jak "voda" léčí

Vědci z institutu Maxe Plancka dokázali, že léčebné účinky homeopatie lze vysvětlit vlnovou funkcí a kvantovou rezonancí.

celý článek na VTM

Homeopatie patří k jemným způsobům léčby. Její zakladatel, Samuel Hahnemann, byl již před 200 lety nespokojen s tehdejšími často drastickými lékařskými postupy, které byly pro pacienta mnohdy horší než nemoc sama. V klasické medicíně se na příznak nemoci, kterým může být například zvýšená teplota, použije prostředek, který má účinek opačný, tj. který teplotu organismu snižuje. Tím ovšem nemusí dojít k vyléčení, vždyť zvýšená teplota je jen obranným projevem organismu, může tak například bojovat s vnitřní infekcí. Jestliže teplotu násilně snížíme, vlastně tak tělu znesnadňujeme jeho vyléčení. Často tak dochází k potlačení příznaků nemoci, která se později projeví jiným, horším způsobem. Třeba potlačení ekzému kortikoidy vede často ke vzniku astmatu. V homeopatii se léčí na principu stejné stejným, přesněji podobné podobným. Například vodnatá rýma se může vyléčit výtažkem z cibule, který při podání zdravému člověku způsobuje slzení a výtok z nosu. Používají se velmi malé dávky látek, které jsou speciálním způsobem naředěny, tzv. dynamizovány. Při tomto procesu přechází informace léku - jeho otisk - do nosného média, nejčastěji vody, lihu či cukru. V léku tak nakonec nemusí zůstat ani jediná molekula účinné látky. Je to proto, že lék působí na zcela jiné úrovni. Nese sobě pouze určitou informaci, kterou předává organismu. Jedinec se pak na základě této informace uzdravuje sám.

Homeopatické léky povzbuzují obranné síly člověka a jeho vitalitu. Přispívají však i k lepší duševní rovnováze a celkové spokojenosti člověka. Zdravý a duševně silný člověk je totiž mnohem lépe schopen čelit negativním vnějším vlivům, ať už se jedná o záludné viry či bakterie nebo jen o problémy denního života. Člověk totiž nikdy neonemocní jen tak náhodou, protože vzduchem kolem něco letělo. Nemoci podlehne jen oslabený jedinec, který je jakousi připravenou živnou půdou pro namnožení mikroorganismů.

Homeopatie je velmi účinná při akutních onemocněních, jakými jsou chřipka, angína, ale i závažné infekce, například sepse, kde působí často i rychleji než antibiotika. Lze ji však s nimi i bez problémů kombinovat. Důležité je vybrat přesný lék, který Vám těžko někdo poradí po telefonu. V lékárně nabízené různé homeopatické preparáty proti chřipkám apod. jsou směsicí nejznámějších léků pro toto onemocnění. Některý z nich může opravdu zabrat, ale je to stejné, jako plašit hejno vrabců střelbou z brokovnice.

Lidé nejčastěji vyhledávají homeopata pro řešení dlouhodobých chronických obtíží, které vzdorují alopatické medicíně. Často jde i o choroby, které byly lékaři označeny jako nevyléčitelné, například astma, exémy, kostní výrůstky. Je však třeba si uvědomit, že lidské tělo je živý orgán a neustále se přestavuje, včetně kostí, které jsou také složeny jen z buňěk. Dostane-li v podobě léku novou informaci, může se v budoucnu obnovovat již podle podle správného vzorce.

Stále častěji se na tento způsob léčby obracejí mladí lidé, například matky malých dětí, které chtějí o zdraví své rodiny pečovat přírodnější cestou. Homeopaticky léčené děti jsou pak odolnější, sebevědomější a dobře se vyvíjejí. Také dospělý člověk léčený klasickou homeopatií snadněji přijímá důležitá životní rozhodnutí a napravuje ve svém životě, co bylo dosud špatně. Lidé, kteří se rozhodli jít duchovní cestou, používají homeopatii jako podpůrný prostředek v období změn a náročných životních situací.