Horoskop pro novorozence

OLIVER


U jména Oliver se spekuluje o dvou možných původech. Může pocházet podobně jako ženské jméno Olivia z latinské olivy. Jméno Olivia nebo Olivius bylo ostatně v době Říše římské velmi frekventované.
Olivovník patří k nejstarším kulturním plodinám. Tento strom začíná plodit poměrně pozdě, až je mu přibližně 20 let. Dožívá se však opravdu vysokého věku. Některé stromy mohou mít i přes dva tisíce let. Mají široký rozpraskaný kmen, který je tvořen jednotlivými částečně oddělenými a z části srostlými kmeny. V nich můžeme najít paralelu lidského rodu. Pokud jednotlivé příbuzenské linie rodiny drží pospolu, je silný a přežije i po staletí.

Olivovník byl vždy vnímán jako součást bohatství a blahobytu. Olivové háje se předávají dodnes z generace na generaci a představují základ hmotného bohatství rodiny. Olivy poskytují kvalitní olej, který je důležitou součástí výživy, ale používá se i na mazání těla a v lékařství, méně kvalitní olej se používal do lamp. Pokrutiny z oliv jsou důležitou součástí krmných směsí pro dobytek. Olivové dřevo je velmi pevné a kvalitní, nábytek z něj vyrobený přečká dlouhý čas a pro svou výraznou a kontrastní strukturu je velmi dekorativní. Olivové větvičky jsou od antiky považovány za symbol míru, blahobytu a plodnosti. Ve květu vydávají olivovníky nádhernou omamnou nasládlou vůni.
Olivy působí velmi dobře na játra a žlučník, léčí proto různé jaterní choroby a používají se zejména pro mentálně i fyzicky vyčerpané lidi, především pro studenty a maminky na mateřské dovolené.

Jméno Oliver bude u chlapce posilovat sounáležitost s jeho předky, zejména v mužské linii. Něco takového je zobrazeno i v horoskopu a navíc to dokládá i jeho příjmení, které si nese po otci.
Od 19. století máme v podvědomí jméno Oliver nejvíce spjato s románem anglického spisovatele Charlese Dickense Oliver Twist. Ten doporučuji jako povinnou četbu pro rodiče, aby lépe pochopili i když neprojevené pocity svého vlastního dítěte. Je až neuvěřitelné, nakolik lze spletité osudy malého chlapce odhalit i v horoskopu malého Olivera, jakkoliv se zdají odděleni v čase nebo místě svého narození.
Oliver Twist se narodí v chudobinci, kde jeho matka umírá. Tam je vychováván v nedostatku a neustálém hladu. Mezi jeho první pocity patří tedy ztráta nejdůležitější osoby na světě, ztráta jejího tepla, pozornosti, péče. Ačkoliv se Oliver narodil do milující rodiny a bude mu věnována jistě veškerá pozornost a péče, přesto se může často cítit odstrčený, nemilovaný, nechtěný. Přitom pozornost a láska pro něho budou stejně důležité jako mateřské mléko, dokonce mnohem důležitější než pro jiné děti, důležitější než pro brášky, který je získá mnohem snáz...

Oliver však může být natolik klidné dítě, že si o své potřeby nedokáže dostatečně hlasitě říci a bude být tak jistým způsobem "zanedbáván". Matka by ho proto měla mít co nejvíce u sebe, co nejčastěji se ho dotýkat, mluvit na něj i tehdy, když je klidný, když spí nebo je zabraný sám do sebe.
Potřebuje co nejvíce podnětů hraček v pohybu, různých tvarů a barev. V prvních měsících života se dítěti teprve "dotváří" zrak, zrakový nerv se učí přenášet podněty do mozku a tam je správně zpracovat. Tzv. "hodné děti", tedy ty klidné, které nepotřebuji tolik pozornosti, dostávají zpravidla mnohem méně podnětů a jejich zrak a také mozek jsou pak jistým způsobem "chudší". I v dospělosti jsou pak více obrácené vnitřním zrakem pouze do vlastního světa a ztrácejí kontakt se světem reálným, který pak nedokáži správně vidět ani vyhodnotit.

Čím častěji tedy bude maminka i další rodinní příslušníci skákat kolem jeho postýlky, nosit mu barevné obrázky a ukazovat různé zajímavé věci, tím lépe se pak dospělý Oliver bude orientovat ve svém vlastním životě a bude šťastnější...

Oliver Twist se jednou odvážil požádat o "více jídla", ale byl místo toho vyhnán i z chudobince. Také v životě malého Olivera se častěji může objevit téma "chtění". Touha po "krásném, bohatém a šťastném, luxusním" ho bude jistým způsobem provázet po celý život. Pokud by dosáhl blahobytu a žil by v nadbytku a luxusu, pokud by se dostal do lepší společnosti, byl by šťastný. Přinejmenším si to bude často myslet a pokukovat po hračkách, které nedostane. Bude toužit sdílet zážitky s kamarády, jejich rodiče patří do zcela jiné vrstvy. Zlato však může nahrazovat pozlátkem a vidět bohatství ve věcech, které štěstí nepřinášejí.

Oliver přitom není orientovaný materiálně a ve skutečnosti netouží po penězích nebo majetku. Bude hledat to, co "je" i "není" v něm, to co nemá na dosah. Ve své podstatě půjde jednou o velmi skromného a pracovitého člověka, který bude mít rád i úplně obyčejné a cizí lidi a oni budou milovat jeho pro jeho dobré srdce. Dokáže pro druhé často udělat i to, co nemusí a o co ho nikdo nepožádá. Právě proto se občas nedočká spravedlivé odměny ani vděku. A přece by si zasloužil a pro svou spokojenost potřeboval, kdyby někdo občas hlasitě zvolal: "Děkuji Olivere, Ty jsi úžasný!"  Otázka jeho "přijetí", "ohodnocení jeho kvality" a "láska, kterou dá a dostane", jsou totiž stěžejními tématy jeho života.

Druhou možností původu jména Oliver je islandské jméno "Olfeir", znamenající "pozůstatek rodu". I zde se však můžeme dostat ke stejným kořenům, které pochází od olivovníků, jež se předávají z rodiny na rodinu po dlouhá století.
Slovo pozůstatek však nezaručuje rodinné dědictví, "rodinné zlato", jako tomu je do dnešní doby u olivových hájů. Spíše v nás evokuje "zbytky" toho, co pochází z původně silného rodu, který už v dnešní době ani nemusí mít přímou rodovou linii.
To odpovídá i postavení Olivera v rodině, protože je nemanželského původu. I když je něco takového dnešní době zcela běžné, chlapec by mohl mít s daným uspořádáním problém. Podle horoskopu má silnou linie předků po mužské linii, ale je pro něj těžko uchopitelná. Ideálním řešením by bylo samozřejmě, aby se rodiče vzali ještě než dospěje do věku, kdy začne tyto souvislosti chápat a ptát se po nich.

Velmi důležité je však, aby se odmalička setkával se všemi mužskými členy širší rodiny, tady se svými dědy, strýci, bratranci a to především ze strany otce. Pokud by nebyli dostupní - například mohou bydlet daleko - pak budou velmi důležité alespoň občasné návštěvy. Rodiče by o nich měli často hovořit, vyprávět ,co s nimi zažili a ukazovat mu rodinné fotografie.
Zábavné historky z dětství by mohly chlapce chlapce zajímat velmi brzy a jistě je ocení i bráška! Přidávala bych ovšem i další kulisy, například způsob života v tehdejší době a také to, jak různé problémové situace, ke kterým může v životě Olivera dojít, řešil jeho dědeček a jiní předkové.

Do jaké míry se během svého dětství a dospívání dokáže Oliver ztotožnit s mužskou linií, do té míry se bude sám "cítit chlapem". Jeho mužská energie je totiž hodně "uvnitř" a tak se jí musí naučit aktivně používat. V horoskopu má spíše pacifické aspekty, které ukazují na mírumilovnost, nekonfliktnost, potřebu zachovat si s lidmi harmonické vztahy. Tento přístup však současně potlačuje schopnost prosadit se naplno a vybojovat si tak to místo to pod sluncem, které mu náleží. Rodiče by proto měli Olivera podněcovat k tomu, aby se více aktivně projevoval. Nejenom aby dovedl říci svůj názor, ale aby o věci i bojoval, například v konkurenci jiných chlapců nebo v dětství samozřejmě v rmci rodiny. Doma to půjde pochopitelně nejsnáze!
Dobrým příkladem a učitelem mu v tomto směru bude starší bratr, který se soutěživostí nebude mít žádné problémy. Naopak mladší bratr pro něj bude často vhodným objektem, na kterém může dokázat, že je lepší, že ho snadno převálcuje. Se vzájemnými potyčkami však rodiče u dvou chlapců musí vždy počítat a spíše je jenom usměrňovat, než že by se jim snažili zabránit. Jsou v podstatě pro oba dobrou přípravou pro život.
Oba chlapci jsou velmi dobře sladěni po citově stránce, takže jim spolu bude dobře a tím spíš se shodnou, co právě zajímavého podniknout.

Oliver bude zdánlivě málo emotivní. Všechny malé děti vyjadřují emoce více než dospělí, ale v porovnání s jeho vrstevníky bude působit jako velmi příjemné a vždy dobře naladěné dítě. Také v dospělosti dokáže být Oliver velmi korektní a přívětivý ke známým tvářím, ale i ke zcela neznámým lidem. Navenek nebude mít žádné předsudky, stejným způsobem bude přistupovat k malým, velkým, černým i bílým, nerazilo by ho ani, pokud by potkal zeleného člověka s tykadélky na hlavě.. Pokud mu budou jednou rodiče vybírat domů zvířátko (zatím stačí plyšové), mělo by být co nejzvláštnější a přitom poutající pozornost.

Oli dokáže být přívětivý téměř za každé situace a snažit se druhému vyhovět a vyřešit věci v klidu a míru. Smysl života bude totiž nacházet v práci a pomoci druhým. Dalším důvodem k tomu je, že je ve své podstatě neagresivní a konflikty nebo nedorozumění s druhými lidmi mu vadí, proto se bude snažit druhé nenahněvat a udržovat s nimi harmonický vztah občas i na úkor sebe samotného.

Pro rodiče to bude do velké míry výhodné, protože Oliver tu bude vždy po ruce, aby jim pomohl. Ve věku, kdy ho však vypustí více do světa, může být natolik zaneprázdněn svými "altruistickými projekty", že mu nebude zbývat čas a energie na pomoc v rodině.
Je třeba ho naučit zdravé rovnováze mezi prací pro druhé a času, který bude věnovat sám sobě, třeba jen proto, aby si napsal úkoly, pohrál s bratrem nebo uklidil pokojíček.
Čím více by ho druzí lidé využívali nebo dokonce zneužívali, tím více by se mohla v chlapci hromadit vnitřní nespokojenost. Sám zatím jen těžko dokáže nastavit hranice nebo si na oplátku říci o něčí pomoc nebo odměnu.
Pro malého, ale i pro posléze dospělého Olivera bude přitom téma nespravedlnosti velmi silným motivem, o který se bude zajímat a řešit ho mezi svými vrstevníky. Celý ročník dětí narozených od října 2017 až do podzimu 2018 bude velmi subjektivně a expresivně hodnotit společenská témata, jako je sociální spravedlnost, korupce, kriminalita, zdravotnictví *.
U malých dětí se to projeví samozřejmě zatím jen v jejich světě, který je ohraničen zákazy rodičů, úkoly do školy nebo nadržováním učitelů. Lze předpokládat, že si všechny rodiče těchto dětí na třídních schůzkách opravdu "užijí".
Oliver bude patřit k těm, kterým tato témata budou procházet vědomou myslí a tak je třeba mluvit s ním otevřeně o věcech, které jsou jinak rodiči vůči malým dětem spíše tabuizovány.

O čem Oliver přemýšlí, však často zjistí pouze z náznaků. Chlapec nebude patrně patřit k těm nejvýmluvnějším, hodně věcí bude držet spíše v sobě. V některých ohledech se může zdát proto pomalejší a opravdu při školní výuce může potřebovat na vstřebání informací více času. Jeho zvídavost ho však bude motivovat. Pokud se něco týká uvedených témat *, pokud je něco zakázané, nevhodné pro malé děti, tak je tu téměř jistota, že ho to naplno zaujme a bude to ovládat lépe než jeho učitelé!

Myšlení Olivera bude spíše konzervativnější, nebude často měnit své názory. Občas může trošku přeskakovat z tématu na téma nebo mít nejasnější slovní vazbu. Učení mu pomohou vstřebat určitá pravidla a šablony, kterých by se držel, zřetelná struktura, určitá schémata i tabulky. Je třeba mu dát prostor, aby byl v tomto směru sám kreativní a také s ním dopředu probrat, k čemu bude daná látka v životě užitečná. To, co uzná jako praktické, naučí se mnohem snáz!


Oliver bude hodně citlivý na téma klidu a míru a to jak ve světě, tak v rodině. Jakákoliv nedorozumění, nedejbože hádky mezi rodiči v něm mohou vyvolávat tísnivé pocity. Bylo by pro něj velmi těžké postavit se pouze na stranu jednoho z nich!
Maminka je tu především proto, aby mu dodávala sebevědomí, učila ho samostatnosti dbala na to, aby zapomínal také na sebe. Ve chvílích, kdy bude sama ve stresu, však může tento neklid přenášet na chlapce. V takových situacích pomůže nějaká společná fyzická aktivita, nejlépe hra. Pokud bude potřebovat rychle chlapce někam popostrčit, pak nemá cenu dlouhé vysvětlování, ale lépe bude fyzickým kontaktem mu ukázat, co je v dané chvíli nutné udělat.
Velmi důležitý bude přínos matky do oblasti vztahů. Chlapec má velkou potřebu láskyplného vztahu založeného na ohleduplnosti, toleranci a schopnosti pro druhé letos nezištně udělat. Vyznat se však v druhých lidech, zejména v dívkách, to bude někdy těžký oříšek!

Oliver zatím nemá intuici propojenou s rozumem a tak ho mohou mást a zneklidňovat. Může si druhé lidi idealizovat, vidět v nich jen tu část povahy, kterou u nich očekává. Spoluprací s matkou při nejrůznějších drobných každodenních úkonech se snad naučí, jak moc je důležité dívat se druhým do očí a číst z nich jako z otevřené knihy.
Čím více bude Oliver pomáhat druhým a nabízet jim svoje srdce na dlani, tím více ho budou přitahovat dívky zcela odlišného charakteru. Rozmarné princezny, které nevědí co chtějí, kterým je nutno za příslib sloužit a pak mohou stejně svého nápadníka odmítnut, protože jich není hoden... Pěkný a hodný chlapec, který udělá vše, co si jeho Princezna umane, si jen obtížně nadlouho udrží její zájem!
Jak změnit tento nelákavý model? Oli má v sobě rozpor mezi mužskou a ženskou polaritou. Je opravdu tím dobrým, úžasným chlapcem, kterým by si přál být? Má vůbec nějakou cenu?

Oliver Twist mohl dlouhé roky jen smutně hledět do oken těch bohatých a šťastných a přál si být na jejich místě. Až po mnoha útrapách mu osud dal jednoznačně najevo, že je synem bohatého muže a má i zákonné právo na jisté postavení a majetek.
Náš malý Oliver by měl však vždy získat odměnu hned poté, kdy pro druhé něco vykoná! Rodiče by mu měli dávat jasně najevo, že ho milují a že je úžasný a dokonalý takový, jaký je nyní už nyní. I se svými nedostatky a chybami, neumytýma ušima, s rozbitou hračkou, pětkou ze školy nebo poznámkou za to, že v hodině posílal spolužačce milostné psaníčko...
Bezvýhradná láska a přijetí, ale také svornost rodičů a jednotný přístup ve všech důležitých otázkách mu pomohou, aby měl jednou v životě kvalitní partnerský vztah. Potřebuje také větší podporu v tom, aby se šel bavit s kamarády, aby mu prošly různé legrácky a předvádění se, díky nimž se psychicky uvolní a bude šťastnější.

Ještě větší míru sebedůvěry a vědomí vlastních možností mu nastaví otec. Oba mají identický systém astrologických domů a proto i velmi podobný postoj k nejrůznějším životním otázkám. I když vlastnosti obou mužů jsou v mnohém různé, v přístupu jak věci řešit, se vesměs shodnou.

Babička bude i pro Olivera vhodným důvěrníkem, nesvěří jí však tolik věcí jako jeho malý bratranec. Má však z celé rodiny největší schopnost v něm vidět opravdového muže a podpořit jeho průbojnost!

Z hlediska fyzické konstituce bude Oliver na výšku pouze střední postavy, jemnější a po většinu života snad i štíhlý. Dívkám se bude zcela jistě líbit. Nejpevnější budou jeho nohy, které ho nikdy nenechají dlouho sedět! Všechny sporty při kterých se pobíhá jsou proto vítány!
I když je mu ze všech bratranců věkově i názorově nejbližší právě bratránek, od určitého věku by se s ním neměl pouštět do křížku. S někým se prostě vyhrát nedá, přesto že nás v dané chvíli pěkně provokuje!