Horoskop pro chlapce - Sebastian

Sebastian se narodil za temné noci, kdy všechny okem viditelné planety byly na opačné straně ze zeměkoule a pouze nízko nad obzorem zapadala Luna. To ho předurčuje k tomu, aby byl silný introvert a jeho život a myšlenky byly stejně neproniknutelné. Není však soustředěný jen sám na sebe a tak se u něj jako den a noc budou střídat chvíle, kdy potřebuje být sám a kdy zas s jinou blízkou osobou. Ať už sám nebo s někým dalším, většinou bude dávat přednost soukromí před veřejností a klidu před hlukem. Přestože se jedná o chlapce a v budoucnu rozhodně stoprocentního muže, je Sebastian mnohem jemnější, smířlivější a mírumilovnější než jiný průměrný jedinec stejného pohlaví.

Také z hlediska postavy bude patrně jemnější konstituce, nepříliš vysoký, s velkou šancí zůstat po celý život štíhlý. Může si pohybem a cvičením utvořit poměrně dobrou kondici, ale nikdy z něj nebude typický svalovec. Sport však rozhodně zlepší jeho kondici, průbojnost i sebevědomí. Silnější bude mít spodní polovinu těla a proto mu půjdou především sporty, které potřebují silné nohy, jako je jízda na koloběžce, později na kole nebo na koni, lyžování aj.
Sebastian bude také hodně pružný v pase a protože je stejnou měrou párový jako sólový typ, může jednou excelovat ve společenském tanci. Stejné vlohy bývají výhodou pro různé párové typy sportů, jako je badminton nebo tenis, pro který bude mít navíc ten správný cit. Profesionální sportovní zátěž bych však nedoporučovala u žádného typu sportů, stres a fyzické vypětí by nadměrně opotřebovávaly jeho srdce.
Co se týče kostry, ta bude dostatečně pevná ale u páteře hrozí s věkem zatuhnutí. Pravidelné cvičení a protahování tak mohou této dispozici předejít.

Jako dítě může být Sebastian náchylnější na infekční onemocnění, především rýmu a zahlenění, nejvíce v letech 2023-25. Infekce by se však mohla posunout i do uší, proto je nachlazení nutné řádně léčit. Ve zmíněném období bude chlapec i přecitlivělý a mohly by se vyskytnout alergie na některé látky z vnějšího prostředí. Pravidelné pročišťování organismu ideálně lymfatickými čaji je důležité především v předjarním obdobím, tedy v únoru a první polovině března a mohlo by těmto problémům předcházet.
Bohužel infekcím se nemusí vyhnout chlapec ani v dalších letech, kolem roku 2026-28 může mít sníženou odolnost proti infekcím obecně, nejvíce se tato zátěž ale může týkat močového systému a ledvin. Neuškodí tedy občas nějaký ten ledvinový čaj a dávat pozor, aby v této oblasti neprostydnul. Protože vliv bude způsoben pomalejším krevním oběhem, pokud bude Sebastian sportovat, náchylnost se zmírní. Je ovšem nutné počítat s tím, že nebude tak výkonný jako jiné období svého života. Jistou mírně zvýšenou péči o ledviny by měl ovšem dodržovat po celý život, má predispozici jednak k zánětu ledvin, ale v pozdějším věku i k tvorbě ledvinových kaménků. V mezidobích, kdy nebude mít právě špatné tranzity, by mu však ledviny měly fungovat naopak nadprůměrně dobře.

Z dalších sportů by se mu mohlo líbit i plavání nebo jen obecně pobyt u vody. Kontakt s vodou pomáhá uvolňovat emoce a z hlediska živlů je Sebastian sice jako Váha vzdušný typ, vody má ale v horoskopu stejné množství. Klid, rozvaha a nadhled se tak v něm budou střídat s emotivnějšími polohami, ve kterých může pitvat svoje emoce nebo být přehnaně sentimentální. Na proměnlivost jeho povahy si rodiče musí zvyknout stejně jako na rozpory v jeho uvažování. Důležité pro něj bude, aby mu podali nezávislý pohled na věc a dokázali mu vždy říci (na jeho věkové a inteligenční úrovni), jak se na tuto situaci budou dívat jiní lidé, právě toto hledisko je pro Sebastiana totiž velmi důležité.
Ochota spolupracovat, vnímat druhé lidi a být k nim empatický, patří jeho základním vlastnostem, které mu budou hodně nápomocné pro udržování pěkných mezilidských vztahů. Samozřejmě, že často za cenu kompromisů, ve kterém bude muset zvolit, zda si vybojuje pozici výhodnou pro sebe nebo zda vyhoví někomu jinému.

V dospělosti se to často promítne i do materiálně finanční záležitostí. Sebastian bude potřebovat vlastní nezávislost a dokáže se postarat, respektive nabídnout své zázemí i druhým, tedy především své partnerce. Je praktický, ale samozřejmě úměrně své jemnější konstrukci bude využívat spíše sílu svého intelektu než svalů. V dětství se jeho boje mohou týkat vlastního teritoria při hrách s bratrem nebo vlastnických práv ohledně hraček. Sebastian je však jemným bojovníkem, který dokáže taktizovat, slovně vyjednávat a dosáhnout tak přijatelné dohody pro obě strany.

Sebík patří k dětem narozeným v létech 2019-2021, které budou mít velmi pevné zásady a postoje. Z některých pro něj bude těžké nebo i přímo nemožné ustoupit, přestože jemu samotnému mohou způsobovat problémy, nějakým způsobem ho omezovat nebo mu bránit v tom, aby si užíval v životě různých potěšení a zážitků. V některých ohledech bude tedy méně pružný a může zaujímat konzervativní stanovisko.
Také od druhých může vyžadovat, aby plnili své závazky a drželi se pravidel, které on sám považuje za správné nebo které nastolila společnost v době jeho mládí. Na druhé straně je však mírný a má v sobě velkou dávku sociální empatie a dokonce i velkorysosti, a to především ke své vlastní rodině. Je však možné, že ho někteří lidé mohou právě proto občas využívat a jejich jednání ho pak zklame. Musí se tedy učit, kdy a ke komu má být vstřícný, kdy a za jakých podmínek druhým lidem pomáhat. Na tyto otázky bude velmi citlivý a může se cítit značně poraněn, pokud v nějakém vztahu dojde k nedorozumění nebo ho někdo zklame, úmyslně oklame nebo se vztah rozplyne vinou nějakého nedorozumění.

Zvláště citlivý může být na zklamání v partnerských vztazích, v dětství se to ale může týkat i blízkých kamarádů nebo do jisté míry matky, jako zástupné osoby, ke které má jako dítě nejsilnější citové pouto.  Jedním z témat, které tedy musí pochopit a zpracovat je, že i když si lidé někdy citově ublíží, neznamená to nutně, že je nutné tuto křivdu v sobě nést po zbytek života. Vztahy s lidmi mohou být často pomíjivé, někdy na tom může nést velký podíl viny jen omyl nebo vzájemné nedorozumění. Uvolněné místo však může zaplnit někdo další a vnést tak do života něco nového a obohacujího.

Jméno Sebastián pochází z latinského Sebastianus, sebatský, obyvatel města Sebasty. Značí tak příslušnost k určitému místu a jeho skupině obyvatel. Jeho nositelé tak dobře vědí, ke kterému místu nebo do které skupiny obyvatel náleží, mají tendenci se o toto místo starat a také vždy se postavit za ostatní lidi této skupiny.
Svatý Šebestián byl římský voják, ale navštěvoval ve vězení křesťany a pomáhal jim. Také Sebastian má v sobě i bojovou složku, která je však neagresivní a nenásilná. Dokáže vždy prioritně zaujmout bojový postoj, pro něco se zaujmout a nažhavit. Jeho vztahy s lidmi budou stejně jako jeho jmenovec založeny na pochopení, empatii a schopnosti druhým pomáhat.
Na císařův rozkaz přivázali Sv. Šebestiána ke sloupu a stříleli do něj šípy. Také Sebastian se může cítit zraňovaný chováním druhých lidí, a to i takovým, nad kterým by jiný člověk jenom mávnul rukou. Sv. Šebestiánv ale přežil, Svatá Irena ho ošetřovala tak, že se uzdravil a znovu dokázal předstoupit před císaře. To dává naději, že i Sebastian se dokáže vyrovnat se situacemi, které mu způsobí bolest, že u druhých lidí, zejména u žen se dočká i pomoci a dokáže vždy znovu nabýt vlastní sebevědomí. Pokud mu nějaký vztah se ženou nevyjde, pak je tu velká naděje, že mu nové partnerství vrátí opět chuť do života.

Každé jméno si nese svůj příběh od svého vzniku, a tak jen jinou variantou je filmový seriál Bella a Sebastian. Zde chlapci hned po porodu umírá matka je vychováván starším mužem, kterého má za děda. Teprve později najde své kořeny a pozná svého otce.
Pro chlapce bude snadnější identifikovat se svou mužskou stránkou, být samostatný, sebevědomý a vědět, co je jeho povinnost. V citových vztazích k ženám však pro něj bude řada nejasností. Jaká je vlastně žena kterou hledá? Jak vypadá, jaké má mít vlastnosti? A když ji najde, může ji zase ztratit.. Může mu ublížit nebo bylo ublíženo jí.. V prvních létech, kdy se matka bude muset daleko více věnoval mladšímu bráškovi, je proto hodně důležité, aby si našla stejný prostor pro něj, aby neměl pocit, že o ni přišel.

Nejbližším kamarádem a důvěrníkem byla pro Sebastiana jeho fenka Bella. I náš Sebastian bude potřebovat vždy nějakého důvěrníka a než mu mladší bráška povyroste, určitě mu udělá radost zvířátko. I podle horoskopu bude mít opravdu daleko blíže ke psům nežli ke kočkám. Pes bezprostředně reaguje na to, co mu jeho pán říká a je s ním velmi rád aktivní. Protože Šebík je mimořádně empatický, snadno si spolu porozumí i beze slov. Podobně vnímavý a intuitivní však může být i k druhým lidem, vidět do nich jak do otevřené knihy a někdy i předvídat věci, které se jim stanou. Maximum této citlivosti má přitom bezprostředně před sebou (2023-25). Jako malý chlapec tak bude možná potřebovat některé věci vysvětlit, ať už to bude týkat jeho předtuch nebo snů, které se mu mohou zdát. I v dalších letech však bude mít okno "do duší" jiných lidí otevřené. Nemusí se to týkat jenom lidí, může být vnímavější i na jiném bytosti, například na duchy (až do r. 2035).

Sebastian by měl mít šťastné dětství a svůj domov a rodinu vnímat jako místo, kde vládne optimismus, dobré podmínky ať už po materiální stránce nebo po mravně-etické. Důležitou roli ve vnímání rodiny pro něj budu hrát i jeho vzdálenější příbuzní, například strýcové nebo tety. Není však typem, který by se držel jenom při zemi. I když se domů bude vždycky velmi rád vracet, dokáže svůj domov také opustit a třeba i na nějakou dobu zakořenit v cizině. Touha po vzdálených krajinách na něj přijde přibližně kolem 18. roku života a pak může častěji pobývat v zahraničí, ať už za poznáním, prací nebo studiem a teprve po 30. roku ho definitivně opustí.

Není možné jednoznačně říci, že by byl vyloženě technický nebo humanitní typ. Prostě od každého kousek. Určitě si poradí v běžných mužských záležitostech. Bude hloubavý, o hodně věcech bude dlouho a důkladně přemýšlet, snažit se přijít na to "Proč a zač". Bavit ho budou určitě různé hádanky a tajenky, mezi oblíbené hračky by mohly patřit různé hlavolamy, ve škole by ho mohla bavit například fyzika nebo chemie. Při učení bude možná potřebovat na některé věci déle času, ale na druhé straně je schopen se patrně lépe soustředit než jiné děti. Zpočátku bude potřebovat, aby úkoly psal někdo s ním nebo ho při učení vyzkoušel, aby mu potvrdil, že látku umí dobře. Sebík má dispozice k mlčenlivosti, a tak si hodně věcí bude nechávat pro sebe. Na druhé straně bude mít naopak dny, kdy dokáže být hodně výmluvný.

Tím, že je Sebastian velmi empatický k druhým lidem, byl z něj byl jednou dobrý právník, psycholog, psychiatr nebo do konce špion.
Jeho silnou stránkou spojenou s intuicí je i dobrý hudební sluch, takže zcela jistě by se měl aktivně věnovat hudbě, ať už hře na hudební nástroj nebo i zpěvu. Měl by mít šikovné prstíky a má také dostatek trpělivosti ke cvičení. Patrně lepší pro něj budou klávesové nebo strunné nástroje než dechové. Kapacita plic na větší dechový nástroj nemusí být dostatečná, ale na flétničku to samozřejmě bohatě postačí.. Zpěvu by se měl věnovat minimálně jako doprovod k hudebnímu nástroji. Pomůže mu dostat z nitra to, co právě prožívá a není schopen druhým říci.
V prvních letech života až do roku 2026 se u něj bude intenzivněji vyvíjet levá mozková hemisféra související více s logikou, i když u takto malých dětí se nedá o logice v pravém slova smyslu hovořit. Důležitý pro zvídavost pak bude především rok 2023 a 2025. Jazykové schopnosti však budou zatím pouze na průměrné úrovni. Schopnost udělat si širší slovní zásobu a dobře zvládat jazyky pak přijde částečně v roce 2024 a 2025, v podstatnější míře po roce 2026. Velký inteligenční posun ho pak čeká kolem roku 2035.

V období nástupu na vysokou školu se začne vyvíjet silně idealistickým směrem, což může využít jednak pro studium v zahraničí nebo pro zvolení takového oboru, ve kterém by například toužil pomáhat druhým. Značně idealistickým směrem se však bude ubírat dlouhé období jeho dospělého života, tedy zhruba následujících 30 let.

Vztahy v rodině

Matka pro Sebastiana představuje něco jako rodinný pilíř, je to právě ona, kdo mu tvoří zázemí tak má podle něj v celé široké rodině hlavní vliv. Tam, kde by byl chlapec až příliš velký idealista, bude matka krotit jeho představy a udrží ho tak více v reálu. V dané chvíli si ovšem chlapec může myslet, že ho matka omezuje v rozvoji. Na jeho myšlení bude mít velmi podnětný vliv, zejména co se týká užívání si toho pěkného. Pokud z něj ovšem bude lákat nějaká tajemství, je nutné přistupovat chlapci velmi opatrně, může se mu zdát, že na něj matka příliš tlačí a o to více pak stáhnout do sebe. Během dětských let se také možná silněji než u jiných chlapců může vyvinout touha mít ji jen pro sebe, tedy něco jako oidipovský komplex.


Autoritu otce bude vnímat Sebastian velice silně, a tak z něj může mít až příliš velký respekt. Výchovné prostředky proto budou stačit spíše ty umírněnější. Pokud by byl Sebastián stavěn do role toho, kdo se musí jen bezpodmínečně podřizovat a poslouchat, mohl by v budoucnu s otcem bojovat o moc nebo si hledat únikové skuliny. Lepší cesta je brát ho jako autoritu již nyní s tím, že mu určí vymezený věku přiměřený okruh věcí, ve kterém mu umožní, aby se již sám za sebe mohl rozhodovat.
Lepší sladění mají muži po citové stránce, pokud se budou tedy vzájemně pozorovat, uvidí a pochopí mnohem lépe, co se v tom druhém právě odehrává a co si přeje. Pokud tedy otec bude chlapci více naslouchat, dokáží se jeden druhému otevřít a svěřit se svými radostmi i starostmi.