Horoskop jako jízdní řád naším životem

Horoskop je pro nás něco jako jízdní řád. Když se vypravujeme na dovolenou, většinou ji plánujeme řadu týdnů nebo dokonce měsíců dopředu. Zajistíme si letenky nebo lístky a přesně víme, odkud a kdy náš spoj odjíždí. Informujeme se o počasí a ubytování a podle toho sbalíme příslušná zavazadla. Jedeme-li vlastním autem, nastudujeme trasu cesty, abychom věděli, po které silnici pojedeme a kde máme odbočit. A tolik úsilí vyvineme jen kvůli jednomu či dvěma týdnům dovolené!
Horoskop je pro nás něco jako jízdní řád. Když se vypravujeme na dovolenou, většinou ji plánujeme řadu týdnů nebo dokonce měsíců dopředu. Zajistíme si letenky nebo lístky a přesně víme, odkud a kdy náš spoj odjíždí. Informujeme se o počasí a ubytování a podle toho sbalíme příslušná zavazadla. Jedeme-li vlastním autem, nastudujeme trasu cesty, abychom věděli, po které silnici pojedeme a kde máme odbočit. A tolik úsilí vyvineme jen kvůli jednomu či dvěma týdnům dovolené!


Jen málokdo je takový dobrodruh, že se prostě sbalí, jde k nejbližšímu nádraží a nastoupí do prvního autobusu nebo vlaku. Jen málokdo stojí u silnice a čeká, kdo mu zastaví, aniž zná přesně cíl své cesty. A neznám nikoho, kdo by takový postup zvolil, jestliže má již rodinu a malé děti.Smějete se, zdá se vám to absurdní? Vy byste se na takovou dovolenou nevypravili? Patříte do té první kategorie, která si vše dopředu naplánuje? Pak se přestaňte smát. Jestliže za slovíčko "dovolená" dosadíte slovo "životní cesta", pak jste to možná i vy. Lidé si plánují ve svém životně nejrůznější věci a přitom si ani nezjistí, jestli je život povede právě touto trasou. Neznají smysl a cíl své životní poutě, jen se nechávají unášet proudem, který je občas někde vyhodí. Ti cílevědomější se často derou proti proudu, bojují s víry a zdolávají slepá ramena. Ti chytřejší alespoň využívají své intuice, která jim napoví, kdy je ta správná doba pro určitý krok.Horoskop je jako jízdní řád. Pomůže nám vyhledat smysl a cíl cesty našeho života. Řekne nám, kterou z cest se můžeme ubírat a jaké překážky na této cestě můžeme potkat. Je to jako vědět, kdy nám jede vlak a z kterého nádraží. Volba je ale čistě na nás. Můžeme nastoupit a po nějaké době dorazit k vytčenému cíli. Cestou se můžeme bavit se sousedem, přečíst si noviny nebo načrtnout závěrečnou zprávu, kterou máme dnes předložit. Nesmíme ale zaspat, abychom při přestupu chytili další spoj.Na zastávkách kolem cest uvidíme bloudit hodně lidí. Nevěděli, do kterého vlaku nasednout a tak ho zmeškali. Lelkují a čekají na další. Ale ten jejich jede až za dlouho a tak zatím čekají anebo zkoušejí druhé vlaky, které jedou úplně jinam ...

Horoskopy v médiích

Analytické a syntetické horoskopy