Počasí podle hvězd

Počasí a civilizační efekt   5.9.2018

Předpovědi počasí na tomto webu vycházejí z reálných postavení planet a jsou situovány do jižních oblastí ČR.

V posledních létech vídáme stále sušší roky a horká léta, která se vymykají dřívějším dlouholetým průměrům. I sami meteorologové hovoří o vlivu naší civilizace a zejména rozvinulé aglomerace, která pokrývá stále větší území. Betonové plochy nahrazují dříve zaleněná území, místo strání s remízky jsou celená pole osázená monokulturami...

Vlhkost se nedrží ve vzduchu a nepřitahuje srážky, naopak horký vzduch z vyhřátých oblastí - města a průmyslové aglomerace, které za poslední roky narostly o mnoho stovek procent - nadzvedávají oblačnost a na naše území proniká horký vzduch z jihu..
V oblastech (zemích) kde je hodně lesů, vypadá léto úplně jinak..

Pokud se jako lidé nezačneme chovat zodpovědně a nevrátíme krajinu alespoň do původní podoby,  bude se horko a sucho stupňovat. Naše děti a vnoučata nebudou mít dostek pitné ani užitkové vody, stromy a krajina budou umírat. Dovoz základních potavin se může stát v budounu nutností, která pohltí většinu rozpočtu.

Možná se divíte, proč se v době satelitních družic a rozvinuté výpočetní techniky vůbec zabývat astrologickou předpovědí počasí. I  když má í meteorologie velmi dobré výsledky pro krátkodobé předpovědi na několik dnů, maximálně týdnů, v delším horizontu je prakticky bezradná. Astrologie však může spolehlivě určit charakter počasí na libovolnou dobu dopředu!  A to se hodí!
Podle hvězd si můžete naplánovat příští dovolenou už letos. Zemědělci a zahrádkáři si mohou vhodně zorganizovat polní práce a sportovci se těšit - nebo naopak netěšit - na vhodné podmínky pro zimní nebo letní sporty.
Poloha Slunce na ekliptice rozhoduje o tom, jaké u nás právě panuje roční období. Avšak ani ostatní planety sluneční soustavy nejsou bez vlivu. Jejich poloha na obloze a vzdálenosti mezi sebou určují, jakými změnami bude procházet zemská atmosféra a tím i počasí. To už dávno věděli středověcí astrologové a dělali prognózy pro své panovníky. Své vědomosti však tajili a většina si je odnesla do hrobu s sebou.
Není jednoduché udělat dobrou astrologickou předpověď, protože ta se musí vztáhnout vždy na určité území. Je přece jasné, že zatímco v zimě mohou být v horských oblastech mrazy a záplavy sněhu, ve velkých městech se vlivem civilizačního efektu dočkáme maximálně sněhové břečky. Berte proto zveřejněné informace s rezervou a vždy s ohledem na lokalitu, ve které žijete. Tyto prognozy tvoří astrolog s bydlištěm na jižní Moravě a tak počasí bude nejvíce odpovídat právě této lokalitě!

Mohou se hvězdy mýlit?

Počasí na Zeměkouli je ovlivněno především oběhem Země kolem Slunce, gravitační silou Luny ale důležité jsou i na první pohled méně patrné vlivy dalších sedmi planet, protože všechny dohromady tvoří rovnovážnou soustavu. Země se tak například někdy ocitá v silnějším magnetickém poli Slunce, jindy naopak Jupitera a někdy prochází prachovými prstenci Saturna. Tyto vlivy pak působí na svrchní vrstvy atmosféry, mění tok vzdušných proudů a působí také na srážky. Cyklus ročních období - jaro - léto - podzim - zima nebo střídání deštivých a suchých období v tropických pásmech je výlučnou záležitostí sklonu zemské osy a putování planety Země na oběžné dráze kolem Slunce. Jak se ale bude lišit počasí v určitém období od dlouhodobého průměru, o tom již rozhodují další planety Sluneční soustavy a jejich vzájemná poloha.

Rozložení těchto planet je jedinečné a nikdy se ještě od vzniku Sluneční soustavy přesně neopakovalo. Umožňuje tak prakticky nekonečný počet variací. Pro danou chvíli však máme jedinou konstelaci, která rozhoduje o tom, zda bude teplo, zima, slunečno nebo déšť. Je však zřejmé, že tato dispozice nemůže být globální, že často ve stejné chvíli na jednom místě prší a na jiném musí zákonitě svítit Slunce. Proto ji musíme vztáhnout rozdílně na severní nebo jižní polokouli, dále pak ke konkrétnímu místu na daném kontinentu. To je však velmi obtížné a někdy prakticky nemožné bez podrobné znalosti obvyklých proudů v atmosféře, na což mají meteorologové bohatou síť pozorovacích stanic a simulace prostřednictvím výkonných počítačů.

Astrolog však podobné možnosti nemá a pokud meteorologie není současně jeho největším koníčkem, pak samozřejmě nemůže věnovat studiu povětrnostních vlivů mnoho času. Udělá proto hrubý odhad, který většinou vyjde. Někdy se však může stát, že předpovídané počasí potká jinou část naší zeměkoule, jako tomu bylo v letošním roce, kdy mrazivé počasí i sních "potěšily" obyvatele Severní Ameriky.

Hvězdy, přesněji planety se tedy nikdy nemýlí, protože o počasí rozhodují, mýlit se šak může astrolog. Také člověk svou činností bude patrně čím dál víc zasahovat vlivem oteplování do běžných povětrnostních poměrů, na které byli zvyklí naši předkové.