Škola MODERNÍ ASTROLOGIE  v Brně, Bratislavě a Praze.

V Brně bude nový ročník studia  zahájen v sobotu 12. ledna 2019
V Bratislavě začne nový ročník studia v   září 2019

2 -leté studium Lékařské astrologie - nový cyklus  v Brně v sobotu 11. listopadu 2017
nový cyklus bude otevřena na podzim 2019

Podrobné informace  najdete na samostatných stránkách školy
MODERNÍ ASTROLOGIE.EU,
kde najdete i zajímavé články k aktuálnímu dění od lektorů školy.