Ukázka horoskopu pro výběr povolání

Osudem dívky je rozhodně duševní práce. Do mentální sféry jí jde maximum energie, je člověkem s obrovským duševním potenciálem. Má ideální vlohy pro pohyb, zařizování a zprostředkování. Celý život bude hojně komunikovat, hovořit, jednat s lidmi, cestovat.Přes svou výmluvnost je čistě introverně založená. Potřebuje mít tedy vlastní práci, na kterou se může soustředit, s dílčími úkoly a povinnostmi. Není týmovým pracovníkem. Později může uvažovat i o nějakém druhu podnikání.

Je velmi silnou a dominantní osobou. Když si zvolí obor, ve kterém je předpoklad určité podřízenosti, šéfa, který neustále na své zaměstnance dohlíží, bude mít problémy a bude nešťastná. Potřebuje mít alespoň dílčí subjektivitu, vlastní vymezený prostor a případné nadřízené mimo trvalý dohled. Z tohoto důvodu nejvíce vyhovují svobodná povolání.

Značná dávka kritičkosti, ostrý jazýček, přirozená zvídavost a schopnost trefit hřebík do hlavičky jsou dobrým základem pro obory, ve kterých člověk musí sám pátrat a shánět potřebné informace. Může se jednat o žurnalistiku, právnické obory, případně i odbornou překladatelskou činnost.Dívka má jisté vlohy pro jazyky, ale jako silnější vidím její talent pro přírodovědné obory, například pro chemii, výzkum a vývoj všeobecně. Naopak se domnívám, že pro ni nejsou vhodné obchodní a ekonomické školy.

Pro X. bude v životě velmi důležitý partner, a to přesto, že si téměř ve všem poradí prakticky sama. Děti a rodina nebudou patřit k takové prioritě, jako u jiných žen. Dá se předpokládat, že ve své domácnosti bude také trávit dost málo času. O to více se bude věnovat povolání či duševní činnosti všeobecně. Může si proto zvolit i časově náročnější obory, ve kterých jinak vynikají spíše muži. Tuto práci ovšem může vykonávat částečně i doma. Z druhého pohledu - aby se jednou nemusela spoléhat pouze na polotovary a restaurace, nezaškodí, když část svého volného času v mládí bude nyní věnovat vaření a podobným ženským činnostem, aby se je naučila. Později má však velké šance pořídit si pomocnici do domácnosti, která tato "zdržení" obstará za ni.

Přirozený pocit i potřeba určitého komfortu ji zcela jistě nasměrují k oborům, ve kterých se dají vydělat peníze. Materiální stránka života pro ni bude důležitou, protože na ní závisí i její osobní a citová spokojenost. Poměrně brzy se dá očekávat vlastnictví pěkně zařízeného bytu a později další vylepšení.Založení duševního bojovníka by velmi dobře zúročila v advokátní praxi. Důležité životní téma budou totiž informace, které je navíc schopna podat velmi sugestivnímm způsobem. Dokáže snadno ovlivňovat druhé lidi a dostat je tam, kam právě potřebuje. Vrozený smysl pro právo a harmonii tento vliv jen posiluje.Na prvním místě výběru by mohly stát právnické obory. Zde se nabízí široká paleta uplatnění. Vlastní advokátní praxe, role kurátorky nebo sociální pracovnice, kde může využít i své charismatické sklony, dále role obhájkyně, zejména u trestního práva. Stejně dobře může uvažovat přímo o kariéře u policie, kde by právnické vzdělání velmi dobře využila.

Na druhém místě bych postavila medicínu. Pokud o ní dosud neuvažovala, pak je tu nejvyšší čas. Z vhodných oborů bych jmenovala především onkologii, endokrinologii, urologii a možná by šlo uvažovat i o chirurgii. Naopak dětské lékařství by zřejmě nebyla ta správná volba. Psychologie či psychiatrie by pro ni mohly být zajímavé, ale v těchto oborech je žádoucí i naslouchat a vcítit se do potřeb druhých. Pro dívku však bude vždy důležitější vlastní názor, který by pak pacientům mohla podsouvat.

Další možností jsou pak filozofické obory a žurnalistika. Zrozenkyně přitom nemá vyloženě pedagogické vlohy, ale mohla by vyučovat například na vysoké škole. Práce v masmédiích by byla také vynikající volba.Stejně dobrým výběrem jsou i vyloženě přírodovědné obory, jako chemie, biologie s perspektivou výzkumu a vývoje.